A komlói színház házirendje

  Színház- és Hangversenyterem

  Házirend

  Komlói Kaptár Művelődési Központ

   Színház és Hangversenyterme

  7300 Komló, 48-as tér 1. C. ép

  Általános szabályok

  1. A Színház- és Hangversenyterem közösségi célokat szolgál, ezért védelme, a tisztaság és a rend megóvása, berendezéseinek és felszereléseinek anyagi felelősséggel történő használata, az okozott kár megtérítése, minden látogató kötelessége.
  2. A Színház- és Hangversenyterem rendezvényeit mindenki saját felelősségére látogathatja, az érvényes belépőjegy megvásárlásával. A jegyvásárlás nem vonatkozik az ingyenes rendezvényekre.
  3. A Színház- és Hangversenyterem rendezvényein hang-, illetve képrögzítés történhet. A rögzítés, csak a szereplők, a rendezők, illetve lebonyolítók hozzájárulásával lehetséges. A nézők, a belépőjegy megvásárlásával adják hozzájárulásukat.
  4. A hangfelvétel és a képmás nyilvánosságra hozatalához – a nyilvános közszereplés és a tömegfelvétel kivételével – az érintett személy hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás megszerzése a felvételt készítő kötelessége. (Idetartozik a mobiltelefonokkal készített kép- vagy hangfelvétel is).
  5. A Színház- és Hangversenyterem épülete a rendezvények előtt 1 órával nyit ki és a rendezvények után 1 órával zár be. Az épületben lévő kiállítás megtekintése a Komlói Kaptár Művelődési Központ Kaptár épületének nyitvatartási idejében tekinthető meg. A kiállítások megtekintéséhez a Kaptár épület információs pultjánál kell jelentkezni.
  6. Mozgáskorlátozott és nagyothalló berendezéssel rendelkező vendégeink részére a Színház akadálymentesen látogatható. Az akadálymentesítés igénybe vételéről az Információs-pultnál tartózkodó munkatársunknál kaphatnak tájékoztatást.
  7. A Színház helyiségei, technikája, berendezési tárgyai, az épületben lebonyolított rendezvényekre bérleti szerződés keretében, bérleti díj ellenében bérbe vehetők. Külső helyszínekre a technikai eszközök nem adhatók bérbe.
  8. A Színházba balesetveszélyes tárgyakat, tűzveszélyes anyagokat behozni, és tárolni szigorúan tilos.
  9. A Színház egész területén tilos a dohányzás. Dohányzásra kijelölt hely, a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével az épület előtti terület.
  10. Alkoholos, kábítószeres befolyásoltság alatt álló személyek, illetve a nem megfelelő ruházatban, vagy nem megfelelő személyi higiéniával érkező személyek az intézménybe nem léphetnek be.
  11. Az a néző, aki a rendezvények lebonyolítását zavarja, más személyek életét, testi épségét, vagyoni jogait, vagyontárgyaik épségét, az intézmény berendezéséinek épségét veszélyezteti, más társadalmi csoportok tagjai ellen uszít, vagy agresszív magatartásával a közönségen belül békétlenséget szít, rendőri intézkedés keretében a Színház területéről eltávolítható.
  12. A Színházban elhagyott értéktárgyakért az intézmény nem vállal felelősséget.
  13. Fiatalkorú személy 22 óra után csak szülői felügyelettel tartózkodhat az épületben. A felnőtteknek szóló előadásainkat 12 éves kor alatt nem javasoljuk. A kifejezetten gyermekeknek szóló rendezvényeknél kérjük, vegyék figyelembe a korosztályi ajánlásokat.
  14. Későn érkező nézők a rendezvény szervezője, lebonyolítója által meghatározott időpontban foglalhatják el helyüket a nézőtéren (pl. jelenet-váltás, taps, szünet). Ennek betartásáról a Színház munkatársai kötelesek gondoskodni.

  Jegyvásárlás

  1. Belépőjegyet a Színház honlapján foglalhatnak le, telefonon jegyezhetnek elő. Az előjegyzett, lefoglalt jegyeket az előadás előtt legkésőbb 3 nappal meg kell vásárolni. Ellenkező esetben a jegy újra értékesítésre kerül.
  2. A megvásárolt belépőjegyet csak abban az esetben lehet visszaváltani, ha a rendezvény elmaradt. A jegyek 5 munkanapon belül válthatók vissza a Színház jegypénztárában.

  Ruhatár

  1. A ruhatár használata minden rendezvényen kötelező és ingyenesen vehető igénybe.
  2. A ruhatár nyitva tartása a rendezvények lebonyolításához igazodik. A kezdés előtt 1 órával nyit, a befejezés után 30 perccel zár be.

  Nézőtér

  1. Rendezvények alkalmával a nézőteret a fellépő, vagy rendező igényei szerint, de legkésőbb a program kezdete előtt 15 perccel nyitjuk meg a nézők számára. A megnyitásig az előtérben lehet várakozni.
  2. A nézőtéren 338 szék áll a nézők rendelkezésére, ez a terem hivatalos befogadó képessége. A rendezvények látogatóinak száma nem haladhatja meg a hivatalos befogadó képességet.
  3. Tilos a nézőtéren baleset- és tűzveszélyes tevékenységet végezni.
  4. Tilos a nézőtéren pótszéket elhelyezni, illetve olyan méretű tárgyat, melynek elhelyezése zavarja a szomszédos helyeken ülőket, vagy elzárja a menekülési útvonalat.
  5. Tilos a nézőtérre ételt és italt, illetve olyan nagyméretű csomagot, táskát bevinni, amely a menekülésben akadályt okozhat.

  Színpad

  • Gyúlékony, éghető anyagot a színpadon tárolni tilos!
  • A színpadon tilos a nyílt láng használata és minden olyan tevékenység, amely magas hőfejlődéssel jár.
  • Alkalmi tűzveszélyes tevékenységet a rendezvény előtt jelezni kell a Színház tűzvédelmi megbízottjának, és a tűzrendészeti megállapodás aláírása után lehet végezni.
  • A tűzrendészeti megállapodás alapján végzett tűzgyújtással járó felelősség az engedélyt kérő személyt terheli. Az égő anyag eloltásához l vödör vizet kell készenlétben tartani.
  • A színpadon csak a rendezvény résztvevői (szereplők, technikusok, kiszolgáló személyzet) tartózkodhat. Várakozni a folyosón, vagy az öltözőkben lehet.

  Kedves vendégeink!

  A házirend betartása közös érdekünk, ehhez kérjük valamennyiük segítségét.

  Az együttműködésüket előre is köszönjük, és örömmel várjuk Önöket rendezvényeinkre!