Kaptár Művelődési Központ házirendje

  HÁZIREND

  Szeretnénk, ha mindenki jól érezné magát a Komlói Kaptár Művelődési Központ épületében, ahol fokozottan figyelünk a látogatók biztonságára, egészségére és testi épségének megőrzésére, valamint a Komlói Kaptár Művelődési Központ tárgyainak állagmegőrzésére. Kérjük, hogy ennek érdekében tartsa be a Házirendet!

  Jelen házirend 2023. október 15-től érvényes a Komlói Kaptár Művelődési Központ  intézményegységben.

  1. Az intézmény neve, címe, elérhetőségei:

    Komlói Kaptár Művelődési Központ

  7300 Komló 48-as tér 1. B ép.

  honlap: www.komloikaptar.hu

  telefon: 72 483-014

  e-mail: info@komloikaptar.hu

  2. Az intézmény nyitva tartása:

  HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 8.00 – 21.00 óra között,

  illetve rendezvények függvényében.

  2.1. Szabad- és ünnepnapokon a programoknak megfelelő, egyedi nyitvatartási időben működik, amelyről előzetesen tájékoztatjuk látogatóinkat az intézmény honlapján, valamint hirdető felületein.

  3. Az intézmény használata:

  3.1. Az intézmény programjait, nyitott közösségi tereit nyitva tartási időben – a zártkörű rendezvények kivételével – minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegy és bérlet vásárlás, a térítési díjak befizetése.

  3.2. A Ház működésére érvényes a 23/2011. (III.8) Kormányrendelet. Az intézmény fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a befogadó képességét eléri a rendezvények látogatóinak a száma, akkor a házat megteltnek minősítse.

  3.3. A nézőtérre ételt italt bevinni tilos.

  3.4. A nézőtérre tilos bevinni nagy méretű tárgyat és minden olyan eszközt, ami a menekülést gátolja.

  3.5.A klíma, fűtés és zsaluzia használatára, beállítására kizárólag az üzemeltető jogosult. Ezek kezelése a látogatók számára tilos.

  3.6. A ruhatár kötelező és díjtalan.

  3.7. Az étkező és a konyha csak az üzemeltető engedélyével használható.

  3.8. A liftet kizárólag mozgásában korlátozott személy használhatja és kizárólag személyszállításra használható.

  3.9. Jegyvásárlásra, a részvételi díjak befizetésére a pénztárban van lehetőség annak nyitvatartási idejében.

  3.10. A foglalkoztató- előadó termek kulcsát csak felnőtt veheti át, melyet a foglalkozás után, a nyílászárók bezárását követően, az információs pultnál le kell adni. Kulcsot egymásnak átadni TILOS.

  3.11. Az épület egész területén TILOS a dohányzás és a tudatmódosító szerek használata. Dohányzásra kijelölt hely: az épület előtti terület a bejárattól 5m távolságra.

  3.12. Az épületbe balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat, behozni, tárolni szigorúan tilos.

  3.13. A Központban található műszaki, technikai berendezéseket kizárólag a ház munkatársai vagy az arra írásban felhatalmazott személyek működtethetik.

  3.14. Az épületben használható liftet kizárólag személyfelvonóként lehet használni. A használatra jogosultak mind azon személyek, akik nem, vagy csak nehezen tudják megközelíteni az emeleti helységeket.

  3.15. Az épületbe kisállatot behozni tilos! Kivételt képeznek ez alól a foglalkozásokon bemutatásra kerülő illetve közreműködő állatok.

  3.16. A WIFI szolgáltatás ingyenesen, jelszóval védett, ami az információs pultnál elérhető. Kérjük figyelembe venni az 1999. évi LXXVI. Törvény előírásait a szerzői jogok védelméről!

  4. Látogatókra vonatkozó szabályok

  4.1. Épületünkben csak a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő kulturált megjelenés és magatartás fogadható el.

  4.2. Az intézmény rendezvényein való részvétellel látogatóink hozzájárulnak olyan képmás vagy hangfelvétel – nyomtatott vagy elektronikus formában való – közzétételéhez, amelyen ők és/vagy gyermekeik szerepelnek.

  4.3.  Az épületben tartandó foglalkozásokon alapvetően csak a csoport tagjai vehetnek részt, külső érdeklődők csak alkalmi jelleggel, a csoportvezető engedélyével látogathatják a programot.

  4.4. Gyermek csoport esetén a foglalkoztató teremben felnőtt felügyelete/jelenléte szükséges.

  4.5. A foglalkozások ideje alatt, a résztvevő gyermekek testi épségéért a mindenkori csoportvezető tartozik felelősséggel.

  4.6. A foglalkozásokon résztvevők hozzátartozói számára várakozásra a földszinti aulában van lehetőség.

  4.7. Az épületben található eszközöket csak rendeltetésüknek megfelelően lehet használni, a berendezések rongálása tilos! Az okozott kárt mindenki köteles megtéríteni.

  4.8. A Központban étel- és italforgalmazás kizárólag a Kávézó bérlőjét illeti meg. Térítésmentes vendéglátás előre bejelentett, és az igazgatóság által engedélyezett közösségi rendezvényen lehetséges.

  4.9. Ittas egyének az épületet nem látogathatják! A rendezvény alatt ittassá vált személy a rendezők, portaszolgálat felszólítására köteles elhagyni az épületet!

  4.10. Minden látogatóra kötelezően vonatkozik a tűz- munka- és balesetvédelmi szabályok betartása. Elsősegély doboz, segélyhívás, tűz és munkavédelmi szabályzatok az információs pultnál érhetők el.

  4.11. A nyitva hagyott termekben az értékekért felelősséget nem vállalunk.

  A Házirendet az épület látogatói kötelesek betartani!

  Intézményünk fenntartja a jogot, hogy a házirendet be nem tartó egyénektől és csoportoktól az intézmény használatának, látogatásának lehetőségét megtagadja.

  Kérjük, esetleges észrevételeikkel forduljanak közvetlenül az információs pultnál helyet foglaló információs feladatokat ellátó munkatársunkhoz.

  Kellemes itt tartózkodást, örömteli élményeket kívánunk!

  Kelt: Komló, 2023. szeptember 1.

  ———————————————————-

  Aranyos László

  intézményvezető