Közösségek Háza házirend

  HÁZIREND

  Szeretnénk, ha mindenki jól érezné magát a Komlói Kaptár Művelődési Központ Közösségek Háza épületében, ahol fokozottan figyelünk a látogatók biztonságára, egészségére és testi épségének megőrzésére, valamint a Közösségek Háza tárgyainak állagmegőrzésére. Kérjük, hogy ennek érdekében tartsa be a Házirendet!

  Jelen házirend 2023. október 15-től érvényes a Közösségek Háza intézményegységben.

  1. Az intézmény neve, címe, elérhetőségei:

  Komlói Kaptár Művelődési Központ

  Közösségek Háza

  7300 Komló 48-as tér 1. A. ép.

  honlap: www.komloikaptar.hu

  telefon: 72 483-014 és 72 / 482- 196

  e-mail: info@komloikaptar.hu

  2. Az intézmény nyitva tartása:

  HÉTFŐTŐL CSÜTÖRTÖKIG 8.00 – 21.00 óra között,

  PÉNTEKEN 8.00 – 22.00 óra között,

  SZOMBATON 14.00 – 22.00 óra között,

  illetve rendezvények függvényében.

  2.1. Szabad- és ünnepnapokon a programoknak megfelelő, egyedi nyitvatartási időben működik, amelyről előzetesen tájékoztatjuk látogatóinkat az intézmény honlapján, valamint hirdető felületein.

  3. Az intézmény használata:

  3.1. Az intézmény programjait, nyitott közösségi tereit nyitva tartási időben – a zártkörű rendezvények kivételével – minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegy és bérlet vásárlás, a térítési díjak befizetése.

  3.2. A Ház működésére érvényes a 23/2011. (III.8) Kormányrendelet. Az intézmény fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a befogadó képességét eléri a rendezvények látogatóinak a száma, akkor a házat megteltnek minősítse.

  3.3. Jegyvásárlásra, a részvételi díjak befizetésére a pénztárban van lehetőség annak nyitvatartási idejében.

  3.4. A foglalkoztató- előadó termek kulcsát csak felnőtt veheti át, melyet a foglalkozás után, a nyílászárók bezárását követően, az információs pultnál le kell adni. Kulcsot egymásnak átadni TILOS.

  3.5. Az épület egész területén TILOS a dohányzás és a tudatmódosító szerek használata. Dohányzásra kijelölt hely: az épület előtti terület a bejárattól 5m távolságra.

  3.7. Az épületbe balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat, behozni, tárolni szigorúan tilos.

  3.8. A Központban található műszaki, technikai berendezéseket kizárólag a ház munkatársai vagy az arra írásban felhatalmazott személyek működtethetik.

  3.9. Az épületbe kisállatot behozni tilos! Kivételt képeznek ez alól a foglalkozásokon bemutatásra kerülő illetve közreműködő állatok.

  3.10. A WIFI szolgáltatás ingyenesen, jelszóval védett, ami az információs pultnál elérhető. Kérjük figyelembe venni az 1999. évi LXXVI. Törvény előírásait a szerzői jogok védelméről!

  4. Látogatókra vonatkozó szabályok

  4.1. Épületünkben csak a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő kulturált megjelenés és magatartás fogadható el.

  4.2. Az intézmény rendezvényein való részvétellel látogatóink hozzájárulnak olyan képmás vagy hangfelvétel – nyomtatott vagy elektronikus formában való – közzétételéhez, amelyen ők és/vagy gyermekeik szerepelnek.

  4.3. Tanfolyamokon, szakkörökön alapvetően csak a csoport tagjai vehetnek részt, külső érdeklődők csak alkalmi jelleggel, a csoportvezető engedélyével látogathatják a programot.

  4.4. Gyermek csoport esetén a foglalkoztató teremben felnőtt felügyelete/jelenléte szükséges.

  4.5. A foglalkozások ideje alatt, a résztvevő gyermekek testi épségéért a mindenkori csoportvezető tartozik felelősséggel.

  4.6. A foglalkozásokon résztvevők hozzátartozói számára várakozásra a földszinti aulában van lehetőség.

  4.7. Az épületben található eszközöket csak rendeltetésüknek megfelelően lehet használni, a berendezések rongálása tilos! Az okozott kárt mindenki köteles megtéríteni.

  4.8. A Központban étel- és italforgalmazás kizárólag a Kávézó bérlőjét illeti meg. Térítésmentes vendéglátás előre bejelentett, és az igazgatóság által engedélyezett közösségi rendezvényen lehetséges.

  4.9. Ittas egyének az épületet nem látogathatják! A rendezvény alatt ittassá vált személy a rendezők, portaszolgálat felszólítására köteles elhagyni az épületet!

  4.10. Minden látogatóra kötelezően vonatkozik a tűz- munka- és balesetvédelmi szabályok betartása. Elsősegély doboz, segélyhívás, tűz és munkavédelmi szabályzatok az információs pultnál érhetők el.

  4.11. A nyitva hagyott termekben az értékekért felelősséget nem vállalunk.

  A Házirendet az épület látogatói kötelesek betartani!

  Intézményünk fenntartja a jogot, hogy a házirendet be nem tartó egyénektől és csoportoktól az intézmény használatának, látogatásának lehetőségét megtagadja.

  Kérjük, esetleges észrevételeikkel forduljanak közvetlenül a portai információs feladatokat ellátó munkatársunkhoz.

  Kellemes itt tartózkodást, örömteli élményeket kívánunk!

  Kelt: Komló, 2023. október 15.

  ———————————————————-

  Aranyos László

  intézményvezető