Kárász

  kárász-02

  Kárász a komlói Zobákpuszta és Szászvár között fekvő falu. Lakossága magyar. Tudomásunk van arról, hogy Kárászra német telepesek kerültek a XVIII-XIX. században. Erre emlékeztet a falunak a Ráchorgostól Magyaregregyig terjedő része, amit “németfalunak” nevez a nép. Igazolják a betelepülést a temető régi sírfeliratai, valamint a templomi krónika, a Historia Domus lapjain váratlanul megjelenő német nevek .

  Falusi vendégfogadással foglalkozik 12 család. A kereskedelmi, szolgáltatói szférában találunk fodrászt, sírkövest, esztergályost, kőművest, fazekast, műszerészt, méhészt, autószerelő vállalkozót, fényreklám szakembert , valamint mezőgazdasági, erdészeti szakembert is.

  A falusi turizmus itteni hagyományaira alapozva 1994 óta működik Kárászon a Keleti-Mecsek Egyesület falvai által működtetett Tourinform Iroda.

  1998-tól Teleház áll a falu rendelkezésére, 1996-tól iskolabusz szállítja a gyermekeket óvodába, iskolába. 1997 óta falugondnok dolgozik a faluban.

  A település mezőgazdasága, állattartása jelentéktelen.

  A kulturális élet központja a 150 főt befogadni képes Faluház. A Polgármesteri Hivatal épületében található a helytörténeti gyűjtemény, itt működik a könyvtár is.

  Kárásznak 1998 óta saját lapja jelenik meg havi rendszerességgel.

  A falunak 1994 óta van helyi védelmi rendelete az épített és a természetes környezetről.

  Társadalmi szervezeteik: a Faluszépítő Egyesület 1990-től, a Nyugdíjas Egyesület 1992 óta működik, míg a Polgári kör 2002-től.

  Kárász 1995 óta testvéri kapcsolatokat ápol az erdélyi Ülke faluval, 2000-től az ausztriai Pittennel, 2003-tól a kárpátaljai Mezővárival.

  Főbb ünnepek az Erzsébet-napi búcsú, a falunap és a nyaranként megrendezett Hagyományőrző táborok rendezvényei.

  A kistérség egyházi központja Kárász. 2003-ban felújított plébániája öt falu hitéletét látja el Gyurosovics Mihály plébános személyében.

  A falu tagja a Város- és Faluvédők Szövetségének, a Keleti-Mecsek Egyesületnek, a Komló és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulásnak, a Falugondnokok Baranya megyei Egyesületének, az Országos Teleház Szövetségnek, a Községi Önkormányzatok Szövetségének.

  Önkormányzat
  7333 Kárász, Petőfi u. 36.
  72/420-074